Interpelacje z dnia 07.03.2006

W dniu 7 marca 2006 roku do Kancelarii Sejmu wpłynęły cztery interpelacje skierowane przez Marka Biernackiego:

  • Interpelacja do minister finansów w sprawie możliwości odliczeń od podatku dochodowego dla honorowych dawców krwi
  • Interpelacja do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wdrożenia Systemu Informacyjnego Schengen
  • Interpelacja do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeciwdziałania zagrożeniu terrorystycznemu
  • Interpelacja do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie roli Departamentu Zarządzania Kryzysowego